Send E-mail

Du kan få Windows-programmer, der tilpasses dit behov...
Mulighederne er uendelige, og som nedenstående referencer viser, er der ikke altid et klart defineret mål, inden processen sættes i gang.
En idé fåes, og herefter udvikles konceptet i fællesskab.
Enkelte referencer
ARDEX SKANDINAVIA A/S
Ardex specifikationsprogram, der giver beskrivelser og arbejdsvejledninger.
Databaseopbygget, så der hurtigt kan ændres i specifikationerne.

Kravet var bla., at det skulle være hurtigere end at slå op i kataloget - og det blev det - samtidig giver det helt andre muligheder end et katalog.
Du kan få hele beskrivelsen og arbejdsvejledningen klikket ind i et hvilket som helst tekstbehandlingsprogram til videre bearbejdelse.
Hele kataloget ligger derudover på CD-rom som PDF-filer.

Icopal a/s
Et af de første specifikationsprogrammer for byggebranchen, der blev udviklet i forbindelse med udgivelsen af Icopal Håndbogen.
Hele håndbogen blev lagt på CD-rom sammen med et specifikationsprogram, der som ARDEX-programmet giver hurtige løsninger på bestemte krav.

Vi stod ikke selv for programmeringen men var projektledere på arbejdet.

Rockwool A/S
Vi var projektledere da KvikSpec skulle udvikles.
Et program, der via HTML-programmering (så det kan anvendes på internettet) slår op i bygningsreglementet  og lister de krav der her stilles til de enkelte bygningsdele. Herefter er der link til de specifikationer Rockwool har i kataloget, der kan opfylde de specificerede krav.